CBC (kontakt za kontaktem) je kombinace spontánního i vedeného tance (cvičení). 

Je to vědomí kontakt sám se sebou a svým tělem a následně i s ostatními.

CBC (kontakt za kontaktem) je kombinace spontánního i vedeného tance. 

Je to vědomí kontakt sám se sebou a svým tělem a následně i s ostatními.

Jsem certifikovaný facilitátor Contact Beyond Contact

Contact Beyond Contact

Taneční transformační workshopy

Contact Beyond Contact (CBC) je taneční a transformační praxe, kterou původně vytvořil Vangelis Legakis, zakladatel a umělecký ředitel Unity Space – organizace umění a léčení se sídlem v Hongkongu. CBC obsahuje spoustu Vangelisových zkušeností a výzkumu pohybových praktik a léčebných modalit.

Contact Beyond Contact je taneční a léčebná praxe, která integruje autentický pohyb (AM), kontaktní improvizaci (CI) a průchod (PT) s hlubokými praktikami qigongu, jógy, léčebných modalit a energetické prace, všímavosti a lídrovských dovedností, somatika a principy behaviorismu, jakož i filozofie buddhismu, hinduismu a taoismu. Tyto praktiky jsou dobře propojeny, aby vytvořily holistickou integraci těla, mysli, srdce a ducha.

Hlavním zaměřením facilitátora v této praxi je udržet prostor vytvořením bezpečného prostředí, v němž se lidé mohou integrovat, transformovat a léčit v těle, mysli, srdci a duchu.

Odkaz na stránku o CBC (v angličtině)

Vangelis Legakis

Zakladatel Contact Beyond Contact

Vangelis Legakis je pedagog a praktik v oboru tance, léčení a spirituality, který má více než 20 let zkušeností. Jeho zaměřením je integrace východních a západních modalit pro holistické taneční vzdělávání a pro to, jak tanec může změnit naše pohledy na život a na to, jak komunikujeme ve společnosti.

Odkaz na stránku o Vangelisovy (v angličtině)