Při vědomém spontánním tanci jsem v kontaktu se svým tělem a toho, co se v něm děje. Je to návrat z oddělenosti do jednoty, ze ztuhlosti do proudění, ze zaběhlých vzorců do spontaneity. Jsem vědomě ve svém těle.

Při vědomém spontánním tanci jsem v kontaktu se svým tělem a toho, co se v něm děje. Je to návrat z oddělenosti do jednoty, ze ztuhlosti do proudění, ze zaběhlých vzorců do spontaneity. Jsem vědomě ve svém těle.

Taneční workshopy CBC

nejčastější otázky a odpovědi

Co je to CBC?

Název Contact Beyond Contact (kontakt za kontaktem) je odkazem na naše vlastní propojení se sebou samými, s vnímáním svého těla a jeho vnitřní moudrosti. V běžném životě jsme často odpojeni nejen od ostatních, ale i od sebe a své celistvosti a jedinečnosti. Viděli jste někdy hejno ptáků nebo ryb, jak se pohybují jako jeden organizmus, aniž by tam byl jeden hlavní, který by to řídil? Jsou spolu propojeni neviditelným kontaktem a zároveň každý plně sám v sobě. Jsou propojeni s vyšším celkem, v plynutí a jednotě a zároveň plně přítomní ve svém nitru. My lidé máme tuto stejnou schopnost v sobě, avšak jsme jí zapomněly a nerozvíjely. Nejen, že nejsme v hlubokém propojení s ostatními, ale ztratili jsme propojení i sami se sebou, se svým vlastním tělem. S inteligencí a moudrostí ukrytou v nás, která mnohonásobně přesahuje možnosti a schopnosti logické mysli. Workshopy CBC jsou tvořené tak, aby tě krůček po krůčku vedli k objevení a vnímání tohoto propojení a prohlubování kontaktu se sebou i s celkem.

Jsou pro mě workshopy CBC vhodné?

Ano, pokud se chceš osvobodit ze svých vnitřních falešných pout. Ano, pokud tušíš, že vyjít mimo svou komfortní zónu je cesta růstu. Ano, pokud vnímáš, že plné přijetí sebe, lidí i života takové jací jsou, je cesta ke tvému šťastnějšímu životu. Ano, pokud jsi ve svém osobním rozvoji došel do bodu, kdy si zjistil, že čtení a teoretizování tě může posunout jen částečně. Ano, pokud chceš svůj duchovní rozvoj posunout dále, jít více do hloubky a přenést ho do praktického života.

Jak konkrétně probíhají workshopy CBC?

Taneční workshopy CBC jsou kombinací spontánního i vedeného tance (cvičení), kde si nehrajeme na ty správné přesné kroky a figury. Jde o vědomí kontakt v první řadě sám se sebou a svým tělem a následně i s ostatními. Je to o návratu částí sebe z oddělenosti do jednoty, ze ztuhlosti do proudění, ze zaběhlých vzorců do spontaneity. Workshopy CBC jsou praktickou cestou, jak objevit své vzorce strachu, studu, viny a nízkého sebevědomí, dovolit si je prožít, uvolnit a integrovat do celku a jednoty. Každý workshop je zaměřen na určité téma. Na začátku zpravidla volně tančíme nebo se jinak ladíme a zpřítomňujeme se ve svém těle. Při úvodním kolečku si promluvíme o tématu workshopu a záměru. Následující vedené cvičení probíhají samostatně, ve dvojicích nebo skupinově. Jedná se převážně o dech, pohyb, tanec, neverbální komunikaci, dotek a jejich kombinace. Pokračujeme volným tancem, kde tančí každý dle libosti. Workshop končíme závěrečným sdílením.

K čemu je pro mě dobré prohlubovat kontakt ze sebou?

Tím, že při spontánním tanci jsme si vědomi svého těla a co se v něm děje, prohlubujeme postupně kontakt, vnímavost a intenzitu prožitku ve svém těle. Cítíme a vnímáme, co se nás v každém okamžiku odehrává. Jsme vědomě ve svém těle. Meditujeme v pohybu. Můžeme tak vidět, jak se objeví myšlenka, emoce, nebo pohybový vzorec, který nám již neslouží. Tento obsah si dovolíme prožít a uvolnit ho. Jak postupně odplavujeme staré programy a vzorce uložené v našem těle, prohlubujeme kontakt se sebou. Toto zesilující propojení přináší do našeho života mnoho benefitů. Intenzivnější citlivost a prožívání ve svém těle, pocit celistvosti, uzemnění, otevření srdce.

Co je kontaktní tanec? Bude se muset někoho nebo někdo mě při tanci dotýkat?

Součástí workshopů CBC je i tanec při kterém komunikujeme s ostatními tanečníky a tanečnicemi. A to bez přímého fyzického kontaktu i v něm. To ti dává jedinečnou možnost uvědomit si, jak tvé tělo na dotek reaguje, kam jde tvá pozornost. Jaké myšlenky, pocity, emoce se ti vynořují. Nakolik jsi sám sebou a nakolik se přizpůsobuješ ostatním, nakolik unikáš do odsouzení, posuzování, zamrznutí, co s tebou dělá stud, co s tvým tělem dělají vzorce chování, které opakuješ. V bezpečném prostoru při tanci je můžeš prožít a uvolnit. Přirozeně pak jejich místo nahradí vědomá přítomnost, plynutí a jednota se sebou i ostatními.

Potřebuji nějaké předchozí zkušenosti s tancem?

Pro workshopy CBC nepotřebuješ žádné předchozí zkušenosti s tancem. Vlastně je výhoda, pokud žádné nemáš, protože nebudeš mít tendenci sklouzávat do vyjetých tanečních kolejí a vzorů. Na workshopech CBC se nebudeš učit žádnou přesnou taneční techniku, kterou budeš následovat. Budeme procházet různými tanečními a pohybovými cvičeními, ale cílem bude mít zkušenost, zažít jiný úhel pohledu, vnímat co to ve mně probouzí a jak se při tom cítím. Tedy pro workshopy CBC žádná technika tance ani předchozí zkušenosti nepotřebuješ.

Co můžu zažít během workshopu CBC?

To záleží především na tobě. Účastníci mohou mít i v rámci jednoho workshopu velmi rozdílné zkušenosti. Prakticky si zkoušíme byt stále vědomě ve svém těle. Nakolik vnímáš své tělo a své pocity, nakolik si je dovolíš vyjádřit ve svém projevu v tanci. Budeme se hýbat, budeme dýchat a budeme tančit sami, ve dvojici i ve skupině ostatních účastníků. Workshopy CBC jsou způsobem, jak jít vědomě za svou komfortní zónu a čelit svým naučeným vzorcům a omezením v bezpečném prostředí. Trénovat si, kam až si dovolím dnes zajít. Dovolím si projevit v tanci, takový/á jaký/á jsem? Když jsem s někým v tanci v kontaktu, jak se při tom cítím? Tuhnu, nebo toužím z této situace utéct? Cítím se paralyzovaný/á, nebo uvolněný/á? Ze začátku můžeš zažívat více vynořujících se vzorců a bariér a prvních pár workshopů může být pro někoho i velkou výzvou. Zkušenostmi, praxí a postupem času se však uvědomíš, že tvé tělo je při většině situací uvolněné a zažíváš stav plynutí nejen sám ale i v kontaktu s ostatními tanečníky, uvědomíš si, jak byli bariéry, které jsi překonával zbytečné a vlastně iluzorní a jak to, co se zdálo předtím, neakceptovatelné, zavrženíhodné, nepřijatelné, příliš nebo nemožné, a mnoho dalších „ne“ je vlastně krásné a úplně přirozené. A že je úžasné to zažívat nejen sám, ale i sdílet s ostatními. Na tuto cestu je třeba mít motivaci se posunout a něco ve svém životě změnit. Vůli postavit se svým omezením a neutéct při prvním náznaku nepříjemného pocitu, ale naopak dovolit si vnímat a prožít, co přichází. Pak zažiješ, že když si to dovolíš, příště už nepříjemný pocit bude menší nebo tam nebude vůbec. V tanci i běžném životě budeš o něco více autentičtější, přítomnější v různých situacích i ve svém těle. Sám sebou.

Co si mám vzít s sebou na workshop CBC?

Příjemný lehký oděv, láhev na vodu, tančí se na ideálně naboso, v ponožkách nebo tanečních botech.