Mužské kruhy 

Mužské kruhy 

Podpora mužů na cestě k životu ve vlastní síle a autenticitě.

Mužské kruhy Valašské Meziříčí

Chceš se odpoutat z nefunkčních myšlenkových vzorců ve kterých žiješ?

Chceš najít nové cesty, jak žít svůj život, jiné úhly pohledu a řešení?

Chceš najít zdroj síly v sobě, naplno ho probudit a žít svou opravdovostjedinečnost?

Co na mužském kruhu můžeš zažít?

 

Budeme procházet praktickými cvičeními, díky kterým se dostaneš z hlavy a svých mentálních konstruktů, budeš více vnímat své tělo, podíváš se na sebe jinak, budeš k sobě pravdivější, rozvíjet svou sílu, zjistíš, kde máš svoje slabá místa, získáš silnou motivaci se posunout a makat na sobě, zjistíš že ve společenství a podpoře mužů to jde mnohem lépe a rychleji než sólo cestou.

 

Na mužských kruzích se věnujeme aktivitám, které nám pomáhají dotknout se něčeho v nás, do čeho se nám třeba ani moc nechtělo, do naší hloubky. Můžeme pocítit slabost nebo sílu, vnímat více sebe, své tělo, pocity, emoce. Rozvíjet schopnost stát silně ve svém středu, být upřímnější a pravdivější především sami k sobě a najít sílu začít dělat ve svém životě potřebně změny.

O čem je mužský kruh?

Chlapi, máte ve svém okolí někoho, s kým se můžete popovídat opravdu o všem a zcela otevřeně? Mužský kruh je hlavně o hlubokém sdílení zkušeností mezi námi. Jako muži se běžně bavíme jen povrchně, o počasí, politice, nebo praktických věcech života. Nekomunikujeme ale spolu důležitá témata jako jsou: co je to mužství a mužská síla, jaké mám poslání, jak prožívám a jak se cítím ve vztazích, sebevědomí, závislosti, strach a odvaha, jak mohu prožívat naplněný život, sexualitu, jak zvládám stresové situace a mnoho dalších. Společným sdílením zkušeností v mužském kruhu se vzájemně obohacujeme, rozšiřujeme si obzory o to, jak se ostatní muži vypořádali se situacemi, které před nás všechny život staví.

Co mi mužský kruh může dát?

V mužském kruhu si brzy uvědomíme, že situace, které řešíme v našem životě, se staví do cesty i mnoha dalším mužům. Pochopíme, že v tom nejsme sami a mnoho jiných mužů prošlo nebo právě prochází podobnou zkušeností. Při mužském kruhu máme možnost slyšet, jak si ostatní muži s podobnou situací poradily nebo co jim naopak nefungovalo. To vše nás vzájemně obohacuje. Při mužském kruhu vzniká atmosféra hluboké podpory, souznění, jednoty a bratrství.

Jak můj mužský kruh probíhá?

Cvičení - během mužského kruhu projdeme cvičení na vystředění, ponoření se hloubky a opravdovosti sebe samého. Sdílení - Jeden z mužů přinese téma, o kterém chce nebo potřebuje mluvit – sdílí svou konkrétní zkušenost. Ostatní muži v kruhu pak mají příležitost sdílet své zkušenosti na toto téma.

Bude mě v mužském kruhu někdo něco učit nebo koučovat?

Ne, v mužském kruhu není žádný učitel, mentor, guru nebo kouč. Všichni jsme si zcela rovni, včetně toho, kdo mužský kruh vede. Nikdo nikoho nic neučí ani nekoučuje. Nikdo nikoho nesoudí, nekritizuje ani se nesnaží nikoho napravit, nějak za něj věci řešit nebo mu dělat terapii. Každý muž má plnou zodpovědnost sám za sebe a co si vezme nebo nevezme ze zkušeností ostatních mužů je zcela na něm.

Mé téma, které řeším se mě hodně dotýká a bojím či stydím se ho sdílet. Co s tím?

V mužském kruhu se nesoudíme, nehodnotíme, nekritizujeme, nesoutěžíme, ani se nepoměřujeme a vše, co se v mužském kruhu sdílí, zde také zůstane. Mužský kruh dává možnost otevřít i velmi citlivé a hluboká témata a je to to správné místo pro sdílení právě takové zkušenosti. Jsme tu pro podporu sobě navzájem, a to právě v situacích, kdy se nám jí jinde nedostává, nebo je těžké si o ní říct.

Je pro mě mužský kruh i když zrovna je můj život naprosto v pořádku a cítím se skvěle?

Ano, můžeš přijít a být podporou ostatním mužům, klidně celou dobu mlčet anebo sdílet zkušenosti, které obohatí ostatní. V zahraničí se takovému muži na mužském kruhu říká „space holder“ – „Ten, kdo drží prostor pro ostatní“. Je to ten, kdo vidí smysl se zúčastnit a podpořit ostatní muže v jejich zrání a růstu a náročných situacích.

Máš ještě nějaké otázky?