Vědomý dotek

Pokud by byla relaxační masáž příliš mechanická, orientovaná hlavně na správné provedení masážních hmatů, bude jí to nutně ubírat na ladnosti, uvolněnosti, vnímání a procítění. Hluboce relaxační masáž umožňuje hlubší uvolnění stresu a tím pádem i mnohem hlubší zážitek relaxace, uvolnění a dosednutí do sebe.

Toto jsem velmi silně pocítil a prožil už v roce 2001, kdy jsem dokončoval svůj základní masérský kurz. Při praktické zkoušce před závěrečnou komisí, ve které bylo i několik doktorů, jsme byli ve dvojicích. Masérka, se kterou jsem byl ve dvojici si vylosovala, že mi namasíruje nohu. Před komisí byla obrovský soustředěná na to, aby správně vykonala masérské chmaty a sestavu tak, jak jsme se jí na kurzu učili. Jejich hmaty byly blízko dokonalosti a ukázka masáže nohy komisí ohodnocena jako velmi dobrá. Já jsem však z ní cítil, jak je z této zkoušky obrovsky ve stresu. Vnímal jsem, jak je napnutá. Napětí bylo v jejich rukách i v celém jejím těle. Její dotyky místo toho, aby mě uvolňovali, způsobovaly, že má noha byla čím dál tím napjatější a plnější stresu. Po ukázce jsem jasně cítil, že ta namasírovaná noha je v mnohem větším napětí a stresu než ta, která namasírovaná nebyla.

Tato zkušenost mi hned na začátku mé masérské cesty ukázala, že správné provedení hmatů nebude to jediné, co ovlivňuje kvalitu výsledné masáže. Až mnohem později jsem zjistil, že kvalita samotného doteku není o použité technice, její kvalitě, nebo dokonalosti provedení této techniky. Porozumění tomu, co všechno ovlivňuje kvalitu našeho doteku, ukazuje velmi do hloubky masírování vědomým dotekem. A to není něco, co se dá jen teoreticky vysvětlit, je třeba to zažít a mít vlastní zkušenost. A nejlépe jí opakovat a prohlubovat.